Bu video dizisinde, Eskişehir’e 75 km mesafedeki Belpınar Köyü’ndeki, Demircan Aile Çiftliği’nde Doğrudan Ekim Mibzeri kullanılarak, buğday anızına doğrudan ekim ile arpa ekimi uygulamalı olarak gösterilmekte ve doğrudan ekim yöntemi, münavebe yöntemi ve belli koşullarda ilaçsız yaklaşımın birlikte kullanımı hakkında bilgiler verilmektedir. Mazot, İşgücü, Ekim Süresi, Traktör Amortismanı tasarrufu, Toprağın Uzun Dönemde Sağlığının Korunması ve Veriminin Artması gibi faydalardan da bahsedilmektedir.

Hazırlayanlar: (A. Fuat Demircan-Erdal Bora)