Bu videoda, Bölüm 1’de anlatılan meditasyon tanımına uygun şekilde 2 ayrı meditasyon yöntemi uygulamalı olarak birbiri ardına sunulmaktadır. Ujjayi (Zafer) Nefes Meditasyonu, ve Nefes Farkındalığı Meditasyonu, meditasyon pratiğini hayatının bir parçası haline getirmek isteyenlerin uygulayabileceği temel meditasyonlardır. 

Referans olarak faydalanılan birincil kaynaklar:

1) Ujjayi Nefes Meditasyonu: https://www.youtube.com/watch?v=NxizxuTSQsk

2) Meditasyonun tanımı ve nasıl meditasyon yapıldığı ile ilgili öz bilgiler: https://erdalbora.com/tr/2017/meditasyon-nedir-meditasyon-nasil-yapilir/ çeviri makalesi

3) Videodaki sunumun temel aldığı tecrübelere ulaşırken temel kaynak olarak kullandığım Üst Bilinç Öğretileri’ne https://channelhigherself.com/ ‘dan ulaşabilirsiniz.