Bu video 2020 Aralık – 2021 Haziran arasında Çanakkale Lapseki’de yapılan bir doğal tarım araştırmasının çekimlerini ve sonuçlarını sunmaktadır.

Çalışmanın amacı, toprak sürülmeden tarım yapılabildiğini, ve bunun ekonomik olarak ve toprak canlılığının korunup toprağın ve tarım çabalarının zamanla bereketlenmesi açısından faydalarının olduğunun gösterilmesidir.

Çalışmada üzerinde buğday anızı bulunan 8 dönüm bir tarlaya, Aralık ayı başında toprak sürülmeden elle serpme yöntemi ile yağmurlu bir havada yerli fiğ ekildi. 8 dönüm için 180 kilo tohum kullanıldı. Hasatta dönüm başına 17-18 balya hayvan yemi olarak kullanmaya müsait fiğ/ot karışımı ürün alındı. Başarılı bir şekilde sağlıklı ve çeşitlilik içeren yem olarak kullanıldı. Çalışmada herhangi bir ilaç kullanılmadı.

Yan yana yapılan deneme çalışmasında, aynı zaman aralığında, yaklaşık 20 gün sonra aynı tarlanın içinde sürülerek hazırlanmış komşu bölüme mibzerle yerli fiğ ekimi yapıldı. Dönüm başına 15 kilo yerli fiğ tohumu kullanıldı ve 10 kg gübre atıldı. Hasatta dönüm başına 20 balya hayvan yemi için kullanılabilecek fiğ ürünü alındı. Çalışmada herhangi bir ilaç kullanılmadı.

Çalışma sonucunda, bir önceki sezonda üzerinde anız bulunan tarlaya Lapseki iklim koşullarında, yağmurlu havada serpme yöntemi ile dönüm başına %30-50 daha fazla fiğ tohumu atılırsa, gübre veya ilaç kullanılmadan da yaklaşık olarak gübre kullanılmış ve sürülmüş, mibzerle ekilmiş bölüme yakın ürün alınabildiği görüldü. Ürünün doğal ot çeşitliliği içermesinden dolayı daha zengin bir hayvan yemi olabileceği de değerlendirildi.

İki ekimin yapıldığı alan da bir sonraki sezonda, kimyasal kullanılmadığından, canlı yapısı güçlenmiş, bereketlenmiş şekilde toprak sürmeden yerli sarı buğday ekimi denemelerine hazır hale geldi, ve bu deneme de 2021-2022 yılları arasında devam etmektedir. Ekim sırasında toprak sürülmemesinin canlılığa ve berekete olumlu etkileri bu çalışmada da gözlenmeye ve incelenmeye devam etmektedir.

Not: Videonun sonuna da benim için de bir sürpriz olarak bahçemdeki kedilerimden birisinin videosunu yanlışlıkla eklemişim. Videoyu tekrar oluşturmak yerine onu da orada sizi gülümsetmesi dileğiyle bırakıyorum.

Bütün bu çalışmalarla ilgili videolara https://erdalbora.com/tr/tag/savesoil/ bağlantısından ulaşabilirsiniz.