Dünya çapında bir hareket olan, bizler ve gelecek nesiller için kritik önem taşıyan, topraktaki cansızlaşma ve fakirleşme eğilimini dünya çapında bilimsel ve tecrübelere dayalı gelişen bilinç ve liderlik ışığında tersine çevirmeyi amaçlayan, Sadhguru (Jaggi Vasudev) ve Isha Vakfının organize ettiği SaveSoil hareketini tanıtan ve benim de aynı konuda zaman içinde çalışmalar yaparken öğrendiklerimi ve tecrübelerimi sizlerle paylaşmak amacıyla oluşturduğum video dizisinin 4. Bölümü.

Bu bölümde Sadhguru’nun yolculuğundan, ve SaveSoil/ToprağıKurtar hareketi yaklaşımının özünden bahsediyorum, konuyu daha netleştiriyorum ve bizlerin de kendi hayatımızda bulunduğumuz konumdan, toprak için, mutluluğumuz için nasıl bir yaklaşım benimseyerek faydalı olabileceğimiz hakkındaki fikirlerimi paylaşıyorum.