Evet, ulaşabiliriz.

Bunun nedeni, en yüksek bilinç düzeyi olarak zaten ebediyen var olmamız ve şimdi varlığımızın kapsadığı sonsuz olasılıklar içinde bize eşsiz bir yaratım olanağı sağlamak için bu insan olma deneyimini yaratıyor olmamızdır.

Meditasyon uygulamaları yüksek bilinç katmanlarımıza odaklanma ve bunların farkına varma deneyimlerini yaratma amacını taşır. Bunlar öğrencinin farkındalık düzeyine ve arzusuna göre farklı biçimlerde sunulur.

Diğer spiritüel (ruhani) uygulamalar da aynı amaca yöneliktir. Spiritüel kelimesindeki spirit Latince spiritus kelimesinden gelir ve spirit, Tüm Olan’ın bilinci olduğu söylenebilecek olan özsel doğa anlamını taşıyan kelimedir. Dolayısıyla, spiritüel uygulamalar tanımları gereği kişiyi bu bilince daha büyük bir kapasiteyle uyandırmayı amaçlar.

Bilinç formla birlikte yarattığından, bilinç olduğumuza daha fazla uyandıkça, yaşamımızın formlarıyla da etkileşime gireriz ve bu etkileşimde olduğumuz bilince daha fazla uyanırken, formlar da evrimleşir. Bu nedenle meditasyon ve spiritüel/ruhani uygulamalar ayrılmaz bir şekilde birbiriyle bağlantılıdır, çünkü bilinç nihai olarak ayrılmaz bir şekilde formla birdir. Ve kendimizi form olarak deneyimlerken, insan deneyiminde, bilinç oluşumuza ve aynı zamanda bilinç olarak formla bir oluşumuza uyanabiliriz.

Meditasyon pratiği yaparız ve yine pratik yoluyla tüm faaliyetlerimizde meditasyon halini sürdürmeyi, hayatımızı yaşarken giderek daha derin bir şekilde olduğumuz bilincin farkındalığında kalmayı öğreniriz. Meditasyon olarak adlandırılmayan spiritüel uygulamalar da, içlerinde farklı derecelerde meditasyon öğelerini içerecektir.

Esasen, Tek Bilinç kendini deneyimlemek için sonsuz yollar yaratabilir ve sonsuz olasılık rüyalarının içinden kendine uyanabilir; insan olma rüyası, kendi içinde bile sınırsız çeşitlilikte olasılıklara sahip olan, rüya görme olasılıklarının, yaratım olasılıklarının bir alanıdır.

Dolayısıyla, meditasyon uygulamaları ve ruhani uygulamalar ararken kafa karışıklığı içinde kaybolmamak için: Sadece ne arzuladığınızı netleştirmeye çalışın, sonsuz bilinç doğanıza uyanmayı arzuladığınızı netleştirin (gerektiği kadar aşamalı olarak) ve siz bilinçsiniz, böylece uyanış yolunuzu yaratabilirsiniz. Her zaman sizle olan, sizinle bir olan gerçek doğanıza güvenin ve yolunuzdaki başarınız garanti olacaktır çünkü onu Özünüz olarak yaratıyor ve ona güveniyorsunuz.

Yolunuzda yürürken, Sevginin her zaman sizin için mevcut olduğunun farkında olun, çünkü Sevgi sizin gerçek doğanızdır, yüksek bilinç veçhelerinizden biridir. Benliğinize, gerçek doğanıza her zaman güvenebilirsiniz. Buna güvendiğiniz sürece bu size bitmeyen bir güç verecektir.

Gerçek doğamıza uyanış yolunun başarısı samimi olanlar için garantidir çünkü gerçekliğimizin yaratıcısı ebediyen Biziz.

(Orjinali İngilizce olan bu yazımı DeepL.com/translator dan destek alarak çevirdim.)