Not: Yazılarımı Türkçe’ye kazandırabilmek için DeepL yapay zekası destekli, çeviriyi gözden geçirdiğim ve düzeltmeler yaptığım bir çeviri yöntemi kullanıyorum. DeepL, insan çevirmenlere çok yakın sonuçlar veriyor, ve yazıları bu şekilde aktarmak, pratiklik ve aslına uygunluk açısından iyi sonuçlar veriyor. Bu sayede önümüzdeki zamanlarda çok sayıda yazıya vakitli şekilde ulaşmanızı sağlayabilmeyi hedefliyorum.

Bu cevap sezgilerime erişmemi gerektiriyor. Tüm bilgi içimizdedir.

Her şey tek bir Benliktir. Benlik hem her şeyin ötesindedir hem de gözlemlenen her şeyin Benlik tarafından gözlemlenen, Benlik içindeki yaratımlar olması anlamında her şeyle birdir.

İki tür gözlem vardır.

Birincisi, Benlik kendi içinde geçici bir ayrık benlik yapısı yaratır ve özdeşleşir ve yaratılışı bu ayrık benlik duygusunun merceğinden gözlemler. Ayrık benlik duygusu yaratılışın bütününe dair sınırlı bir algıya sahiptir çünkü yaratılış şekli böyledir. Zaman içinde, nihai olarak Benlik tarafından yönlendirildiği şekilde, Benliğin bütününe dair farklı miktarlarda algıya sahip olacak şekilde dönüşür. Ayrık benlik meditasyon yoluyla algısını genişlettiği sürece, dikkat dağıtıcı şeylerin gelmesi kaçınılmazdır çünkü yaratılış sonsuz olasılıkların birleşimidir ve ayrık benliğin sınırlı algısının dışında kalan, henüz benimsenmemiş olan her şey başlangıçta otomatik olarak dışarıdan, yabancı, dikkat dağıtıcı olarak algılanacaktır.

Bir diğeri de Üst Benliğin gözlem türüdür. Üst Benlik yaratılışın her şeyi bilen, her şeyi algılayan, her şeye gücü yeten, yaratılışla bir olan zeki parçasıdır. Bu parça, her şey Benlik içinde sonsuzluğa, sonsuz sayıda deneyime doğru genişlemeye devam ederken, her şeyi yaratmakta ve yönlendirmektedir. Üst Benlik için dikkat dağıtıcı hiçbir şey yoktur çünkü her şeyin kendisi tarafından yaratıldığını her zaman bilir.

Meditasyonun önemi, bizi Herşey olan doğamıza, tüm varoluşun Yaratıcısı olduğumuz, onunla bir olduğumuz, sonsuz, özgür, her şeyi bilen, her şeye gücü yeten, her şeyden haberdar olan doğamıza giderek daha fazla uyandırmasıdır. Meditasyonumuz ne kadar derinleşirse, gerçek doğamızın o kadar çok farkına varırız. Derin meditasyonun önemi, Öz olarak, Yaratıcı olarak gerçek doğamızı idrak etmeyi gittikçe daha fazla seçmemizdir ve bu derin meditasyondur, duyularımıza, zihnimize, duygularımıza, bedenimize görünenin ötesinde… yaratılışın gittikçe daha süptil yönlerine doğru gittikçe daha derine inerek, Üst Benlik bilgeliğine ulaşırız ve eğer Yaradan olarak hissetmeyi istersek, Yaradan olarak tam özgürlüğümüzü hissedebiliriz.

Yaradan olduğumuz bilgisinde ne kadar çok olursak, Yaradan olarak ne kadar çok var olursak, Üst Benliğimizin algısında ne kadar çok olursak, herhangi bir şey kucaklanmamış, yabancı, dikkat dağıtıcı, yaratıcı etkimizin dışında olarak o kadar az görünecektir. Çünkü nihayetinde, kelimenin tam anlamıyla her şeyi yaratan Yaratıcı biziz.

Bu cevapta yer alan tüm bu bilgiler, her bir okuyucu tarafından kendi gerçek benliklerini tam anlamıyla deneyimlemek/ona uyanmak için samimi bir arzu duyarak ve kalplerimizin derinliklerinden gelecek olan bu samimi arzunun rehberliğinde buna uyanış yollarına konsantre olarak keşfedilebilir. Bu keşif deneyimi, Yaradan tarafından yaratılan evrensel yasalara uygun olarak gerçekleşecektir.