Bu videoda, Bölüm 1'de anlatılan meditasyon tanımına uygun şekilde 2 ayrı meditasyon yöntemi uygulamalı olarak birbiri ardına sunulmaktadır. Ujjayi (Zafer) Nefes Meditasyonu, ve Nefes Farkındalığı Meditasyonu, meditasyon pratiğini hayatının bir parçası haline getirmek...